Helaas is cultureelerfgoednh.nl hier niet langer beschikbaar. Probeer in plaats daarvan nmferfgoedadvies.nl.

Behoud van cultureel en monumentaal erfgoed

Het cultureel en monumentaal erfgoed waar Nederland over beschikt is zeer waardevol en moet daarom in goede staat behouden blijven. Nederland heeft een rijk verleden en de herinneringen daaraan worden immers levendig gehouden door de talrijke historische monumenten die zich hier en daar in het land bevinden.

Rijksmonumenten

Nederland beschikt over talrijke historische (rijks)monumenten, die mede dankzij archeologische opgravingen zichtbaar geworden zijn, zoals bijvoorbeeld de eeuwenoude hunebedden, welke zich voor het merendeel in Drenthe bevinden. Deze megalithische grafheuvels dateren uit de prehistorische steentijd. In enkele hunebedden zijn bovendien koperen kralen gevonden die tegenwoordig in het Drents Museum te bewonderen zijn. Andere voorbeelden van rijksmonumenten zijn oude kerkgebouwen, kloosters (denk aan het casino van Breda), kastelen en vuurtorens, zoals de Lange Jaap in Huisduinen, die gebouwd is in het jaar 1877.

Monumentenzorg

Hoewel er thans vele instanties zijn die zich bezighouden met het onderhoud van monumenten in Nederland, draagt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - de voormalige Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten - de hoofdverantwoordelijkheid voor de bescherming en het behoud ervan. Andere landelijke organisaties die ijveren voor het behoud van monumenten en de bescherming van erfgoed zijn onder meer Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed en Stichting Blue Shield Nederland.

Onderhoud en restauratie

Nederland zou maar kleurloos zijn zonder haar cultuurhistorische bouwwerken! Daarom moeten deze monumenten met veel toewijding onderhouden en eventueel gerestaureerd worden. Hiervoor gelden echter een aantal wetten en regels waaraan de beheerder van het monument zich dient te houden. In de meeste gevallen moet er namelijk een vergunning worden aangevraagd voordat een restauratie mag worden uitgevoerd.